Наставни програм

Наставни програм се базира на специфичности амбијента, у коме деца српског порекла покушавају да задрже језичке и културне корене својих родитеља, а са којима се не сусрећу у свакодневном холандском наставном процесу.

 

Посебан програм наставе за децу у овако специфичним условима покушава да се усклади, уз уважавање потреба деце, захтева њихових родитеља и мишљења наставника који наставу остварују.

 

Тежиште Програма је овладавање српским језиком и упознавање српске културне баштине, уз

стицање основних знања из националне историје и географије.

Циљ образовно-васпитног рада је учење и неговање српског језика, развијање и јачање свести о свом националном и културном идентитету, кроз проучавање највреднијих дела српске културне баштине и одржавање трајних веза са Србијом.

 

Задаци образовно-васпитног рада су:

  • поступно и систематско усвајање законитости и лексичког блага српског књижевног језика и оспособљавање ученика за његово адекватно коришћење у разним видовима усменог и писаног изражавања, односно у улози казивача, слушаоца, саговорника и читаоца;
  • упознавање битних особености националне историје и културе, као и репрезентативних дела духовног стваралаштва;
  • васпитавање ученика на начелима поштовања, чувања и богаћења културне баштине (српске, европске и светске);
  • неговање љубави према завичају и отаџбини и стицање основних знања о земљи порекла;
  • стварање пријатељских осећања према земљи домаћину и њеним грађанима, развијање националне и верске толеранције;
  • успостављање корелације с наставним програмима које ученици савлађују у редовној основној школи;
  • оспособљавање ученика за самосталан рад и активно укључивање у разне облике културног и јавног живота у ужој и широј друштвеној заједници.