School

 

De School voor Servische taal en cultuur in Amsterdam is genoemd naar Vuk Stefanović Karadžić, de 19e eeuwse hervormer van de Servische taal en spelling.

 

De lessen vinden plaats in het schoolgebouw van de Nederlandse basisschool OmniBus op het adres Pandora 8, 1183 KK Amstelveen.

 

We hebben drie klaslokalen gehuurd en we mogen gebruik maken van de digitale schoolborden en lesmiddelen die zich in de lokalen bevinden. We hebben het recht gebruik te maken van extra ruimtes die geen klaslokalen zijn, zoals de kleine gymzaal die zich in het schoolgebouw bevindt. We zijn van plan deze zaal te gebruiken voor het oefenen van cultuurgebonden lesstof.

Het is ouders uitdrukkelijk niet toegestaan in het schoolgebouw te verblijven tijdens de lesuren.

Het idee is om kinderen met een verschillend niveau van beheersing van de Servische taal de mogelijkheid te geven om verbaal en schriftelijk in het Servisch te communiceren.

Het onderwijs wordt gegeven in drie groepen. In de eerste groep zitten de kinderen die bijna tot geen Servisch spreken. De andere twee groepen zijn naar leeftijd verdeeld. Er is een groep van 6 tot 9-jarigen en een groep van 10 tot 14-jarigen.

 

De boeken waarmee we werken zijn “Azbuka 1” met werkboek en CD, evenals de digitale uitgave van het lesboek en het alfabetboek.

 

Het boek “Azbuka 1” is speciaal vormgegeven met het oog op verschillend niveau van taalbeheersing van het Servisch door kinderen in de diaspora, met de mogelijkheid voor elk kind om les te volgen op zijn eigen niveau.